×
userImage
Hello
 Home
 Dashboard
 Upload News
 My News

 Latest News and Popular Story
 News Terms & Condition
 News Copyright Policy
 Privacy Policy
 Cookies Policy
 Login
 Signup

 Home All Category
भक्ती

भक्ती

सोबत जोडलेले चित्र नीट निरखून पहा! समर्थ रामदास स्वामींनी भारतभर मठस्थापना केली हे तर आपण जाणतोच.परंतु समर्थांचे पंढरपुरात आजही तीन मठ आहेत हे फार थोड्या लोकांना माहिती असते.समर्थानी पंढरपुरात मठ स्थापना करण्याची आज्ञा ज्या शिष्याला दिली ते अनंतबुवा मेथवडेकर रामदासी!आजही त्यांच्या वंशजांनी हा...

More..
By continuing to use this website, you agree to our cookie policy. Learn more Ok